Lions Aalborg MariendalMariendalVi donererAktiviteterMedlemmerHistorieVedtægterKontakt osLinks
  
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave

  Strandløven 2011

Tovløven:

Mariendals tovløve
-er ikke køn, men oser af traditioner..

af Bremer Ejdrup.

 

 

Hvordan er historien..
Mariendals løve fremstillet af tovværk er vandret fra president til president i masser af år.
Køn er den ikke, men den står for masser af traditioner. Hvordan er historien om den, og hvor
gammel er den?

 

 

Fotoet viser klubben president 2005-2006
Kjeld Skovgaard og tovløven. P`s kropsprog
viser tydeligt hans store respekt for tovløven
som han lige har fået overdraget.

 

President take-over party
Sammen med vore damer holder Mariendal i forbindelse med president skiftet en stor og dejlig

fest. President take-over-party kalder vi festen, hvor klubben får ny ledelse. Et fast og festligt

indslag i aftenens program er det tidspunkt, hvor den afgående president holder sin store

festtale, hvis sidste afsnit er øremærket Mariendals tovløve, som skal overdrages til tiltrædende

president. Aftrædende president står med den nypyntede og velfriserede tovløve på armen

og gør opmærksom på, at tovløven nu er klargjort og parat til at få nyt domicil. Derpå

fortsætter presidenten med at opridse de historiske krav som Mariendal tovløven til

enhver tid stiller til sin vært.

 

Tovløvens stiller krav
Mariendal tovløven vil passes omhyggeligt. Den ønsker altid at være velsoigneret og vil

behandles med respekt , da den er symbol på president værdigheden. Den kræver også

konstant at befinde sig på en iøjnefaldende plads i presidentens hjem - og klubbens

medlemmer har ret til på ethvert tidspunkt at aflægge besøg for at se, at placeringen

overholdes. Den tiltrædende president modtager løven og svarer igen med sin tale,

hvori han accepterer løvens betingelser og garanterer god behandling i det næste år.

 

Hvor gammel er den så...?
Hele dette spil som klubben har praktiseret år efter år er foregået uden at nogen har

spekuleret over, hvor tovløven egentligt kom fra. Nu har klubdetektiverne været i gang

for at afdække historien. Sidste år fyldte Mariendal 40 år. Elias Nielsen, der i forbindelse

med vort jubilæum fik tildelt Melvin Jones Fellowship- er vort eneste chartermedlem.

Da han blev stillet spørgsmålet, hvor og hvornår vi fik tovløven var hans svar, at han mente,

at løven var kabinettets gave ved chartringen. Et tidligere chartermedlem, Jørgen Knudsen, som

ikke er Lions mere har vi også haft fat i og han mente, at det måske var vor moderklub Budolfi,

der havde givet den.

 

Så blev der gravet.....
Først tog vi fat på Per Fog, der er historikeren i Budolfi klubben. Han var så venlig at gå

tilbage i Budolfi klubbens annaler. Han fandt her klubreferatet, der omtaler Mariendals

charterfest som en virkelig dejlig fest med en god stemning og et spændende program.

I samme klubreferat var der noteret, at klubben på samme klubmøde tog afsked med

de 3 medlemmer som startede Mariendal, nemlig Hans Meilhede, der blev Mariendals første

president, samt Jørgen Knudsen og Holger N. Andersen. Der var imidlertid ingen omtale af tovløven.

Per Fog gav i øvrigt udtryk for, at i Budolfi klubben havde der aldrig været traditioner som kunne

minde om tovløvens traditioner i Mariendal, men derimod brugte Budolfi`s tailtvister et stump

pyntet tovværk til at slå i bordet med for at skaffe sig opmærk-somhed.

 

Historien er klarlagt!
Spørgsmålet var nu om de 2 genstande med næsten samme udseende blev brugt til forskellige
formål. En sammenligning af de 2 symboler afslørede, at de var født samme sted. Dermed
mener  vi at vi kan tillade os at konkludere, at Mariendals tovløve uden tvivl er skænket

klubben som en chartergave fra vor moderclub - Budolfi - dengang i 1965.

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark