Lions Aalborg MariendalMariendalVi donererAktiviteterMedlemmerHistorieVedtægterKontakt osLinks
  Presidenter   Tovløven   Keglemester   Billeder   
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave

Historie:

 

Historien om Mariendal begyndte således...

3 medlemmer af Lions Club Aalborg Budolfi tiskede i krogene i efteråret
1964 om stiftelse af en ny Lions Club. Disse 3 initiativtagere var: Holger
Andersen, Jørgen Knudsen og Hans Mejlhede.
Disse gæve gutter var hurtige. Allerede den 1.december 1964 blev Lions
Club Aalborg Mariendal stiftet med 21 medlemmer.
Det første egentlige medlemsmøde blev afholdt den 14.januar 1965 i
Aalborghallens restaurant. Der blev indledt med, at spise en anretning til
en pris af kr. 14,75 incl. betjening. Man enedes om sammensætning af
bestyrelse og udvalg, samt fastsætte kontingentet til kr. 80,- pr. halvår.
Charterafgiften anddrog kr. 70,- Mødetid og -sted: 2. torsdag i måneden
i Aalborghallens Restaurant kl. 18.30.

 

Den første bestyrelse fik følgende sammensætning:

P: Hans Mejlhede, VP: Aage Thon, S: Sven Bengtson, CM: Holger Andersen,

K: Erik Kristensen og T: Jørgen Yde Knudsen.
Herefter fulgte charteringen af Lions Club Aalborg Mariendal allerede
lørdag den 1.maj 1965.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charterbrevet bliver underskrevet.         Chartermenuen. 

 

 

 

 

 

En 25 års jubilar fortæller om de første 25 år.
I
25 års festskriftet fortæller Knud Staggemeier, der var chartermedlem, om
sit første møde i clubben; "Pludselig var jeg blandt akademikere og andet
godtfolk. Lionsbevægelsen kendte jeg intet til, men jeg forsøgte efter bedste
evne, at falde til i clubben. Jeg sagde til mig selv, at jeg kunne da komme ud
af det igen. Jeg er i dag glad for, at jeg blev i clubben".


Han fortæller videre om, at clubmøderne gennem årene har været en blanding
af godt og til tider mindre godt. Man kan være forbavset over, at medlemmerne
har villet ofre tid på lange diskussioner, som man heldigvis fuldstændig havde
glemt næste gang, vi mødtes. -Han nævner også udvalgsmøderne, der fortrinsvis
foregik i hjemmene, at de for ham stod, som det bærende i clubbens trivsel. Det
var her vi lærte hinanden, at kende gennem det arbejde som blev udført -og
nævner eksempelvis arbejdet i julekoncertudvalget, aktivitetsudvalget,

festudvalget mv.


I festskriftet, der blev fremstillet i forbindelse med clubbens 40 års jubilæum,
omtales Clubliv og aktiviteter fra 1990 til 2005, således:
"Der har været aktiviteter, som går igen år efter år. Der har også været specielle
engangs indsatser".

Begge kategorier vil vi gerne omtale:

 

Julekoncert.
Lad os starte med julekoncerten, der år efter år samlede op til 2.000 i

Aalborghallen. 25 år i træk kørte den, indtil tiden og omgivelsernes ændrede

krav bevirkede, at den med vemod blev lukket ned efter koncerten i 1989.

Indtjeningen var kommet for langt ned, så det slet ikke stod mål med indsatsen.

 

Forårsmesse. 

Da Aalborghallen startede med Forårsmessen i 1968 fik vi en tombola placeret i 
foyeen. Til og med 2006 har vi deltaget med samme standplacering. Det er
fantastisk at opleve, at der er kunder som kommer igen år efter år. Så får vi en
lille snak, mens kunden checker sine lodder. I alle årene har vi sagt til kunderne:
Vi giver garanti for, at du vinder. Køb 10 lodder, så er du sikker på gevinst. Det
giver hvert år masser af sjove episoder.

 

Indendørs fodbold.
I 1993 startede vi med Lions Cup i indendørs fodbold afholdt i KFUM-hallen.
Det er en dejlig aktivitet, som stadig år efter år samler ca. 25-30 hold. Og det
kan garanteres, at der bliver gået til den og takket være vore flinke sponsorer
er der masser af præmier.

Fyrværkerisalg.Fyrværkerisalget ved Super H i Hasseris Bymidte var ligeledes en

konstant aktivitet. De sidste 3 dage af det gamle år blev der
solgt fyrværkeri fra containere på parkeringspladsen. Som en følge af den
forfærdelige eksplosionsulykke i Kolding i efteråret 2004 ændredes reglerne
markant og vi stoppede med salget.

 

Golfturnering.
Der gennemføres også den årlige Lions Golf Cup på Aalborg Golfklubs
skønne bane. En virksomhed kan her deltage med et 4 mands hold for et fast
beløb dækkende greenfee, mad etc. Der har der været masser af virksomheder,
som har været glade for det, idet det giver dem mulighed for at invitere kunder til
et arrangement, hvor alt er tilrettelagt. Virksomheden og gæsterne kan bare slappe
af og nyde dagen sammen -og så kan det overikøbet være, at spillets kvalitet
resulterer i, at der vindes præmier.

 

Enkeltstående aktiviteter.

Af enkeltstående aktiviteter kan nævnes; det store billotteri, hvor en ny Ford Fiesta

var hovedgevinst. I princippet solgte vi en kuvert med forskellige tilbud i samt en

nøgle, der såfremt den passede til en speciel lås udløste hovedgevinsten.

En fantastisk spændende aktivitet med hele klubben i arbejdstøjet.

 

Sissel Kyrkjebø.
En anden opgave var da en gruppe ildsjæle i klubben havde sat sig for, at få
Sissel Kyrkjebø til Aalborg og give koncert. Det lykkedes. Resultatet blev en
flot koncert med Aalborg Symfoniorkester bag Sissel. Overskudet var øremærket
til udstyr til børnehospital i Rumænien bragt frem af vore egne medlemmer.

 

Flyvetur over Nordjylland.
Aktiviteten, hvor nordjyderne blev inviteret på flyvetur over Nordjylland med
SAS opstod pludselig og en lille, meget aktiv gruppe tog fat og fik i løbet af kort tid
arrangementet op at stå. Det økonomiske udbytte blev omsat til donation til
Institut for Sansemotorisk Integration på Aalborg Universitet.

 

 

                    

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark