Lions Aalborg MariendalMariendalVi donererAktiviteterMedlemmerHistorieVedtægterKontakt osLinks
  
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave

Optagelse: 

 

Lions Mariendals optagelsesdialog

 

Clubmester:
Hr.president
Jeg har hermed fornøjelsen at præsentere
dig og klubben for N.N.,
som er fundet værdig til optagelse i vor
klub.

 

President:
Er N.N. indeforstået med
at bekræfte vor optagelseserklæring?

 

Clubmester:

Ja

 

President:
Beder klubbens medlemmer om at
rejse sig.

 

Clubmester oplæser optagelseserklæring:

Kære N.N.
Som medlem af Lions Club Aalborg Mariendal under Lions International skal du være
indeforstået med at følge, respektere og overholde clubbens og organisationens love
og vedtægter. Du skal også være indstillet på at udvise loyalitet over for klubbens
medlemmer, være en god Lions, samt stræbe henimod at blive et flittigt og interesseret
medlem, der vil udvise en seriøs adfærd som altid vil være til ære for klubben og klubbens
medlemmer.


Er du, N.N., - indstillet på dette?

 

N.N. svarer hertil: JA

 

Presidenten:

På Lions Club Aalborg Mariendals vegne byder jeg dig velkommen og udtrykker håbet og
ønsket om, at det skridt du nu har taget til at blive optaget i vor klub vil vise sig at blive til
gavn og glæde for dig selv og din klub, samt indebærer, at vi eller du aldrig vil fortryde, at
vi optog dig i vor klub.


Hjertelig tillykke og velkommen.

P. overrækker derpå det indrammede medlemsbevis og sætter Lions emblemet i
knaphullet - og beder sponsor og N.N. om at sætte sig ved præsidentbordet.

 

Sang synges.

 

Spisning - efter hovedret tale af sponsor.

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark